Հայոց Բանակ – «Հայեր» – Կայմ

Print Print Email Email

One response so far

One Response to “Հայոց Բանակ – «Հայեր» – Կայմ”

  1. Zackon 09 Jul 2008 at 3:44 pm

    Հետաքրքիր է ՝թվում է ինձ որ համարյա թե ամեն ՝այսպես ասած, կարեվոր կինո պետք է սկսվի դուդուքի ձայնով։ Այդ մի կողմ ՝ոչ ոք չի կարող վեճ անել այս ամենի դեմ։ Հայկական պատմությունը հարուստ է ՝բայց էլ մշտապես մորացած աշխարհի կողմից ՝իր փոքր ազդեցության շնորհիվ։

    Մեկ էլ բան պետք է ասվի կրոնական դեռի համար։ Երբ որ ասվում է ՝որ հայության պայքարը տեղի ունեցավ և պաշտպանելու եկեղեցու գոյությունը, չեմ համաձայնվում։ Ինքան նկատել եմ պատմաբանական ուսունասիրելով ՝ժողովուրդը հոգ տարավ կյանքին առաջինը և հետո ազգն ու վերջինը եկեղեգին։ Այդպես խոսելը ՝որ եկեղեցին եղել է պաշտպանելու priority չի համապասխանվում պատմության հետ։

Comments RSS

Leave a Reply

Կայքի մոդերատորներն իրավունք ունեն հեռացնելու այն գրառումները, որոնք պարունակում են անձնական վիրավորանքներ, բռնության կոչեր, թեմայից դուրս գրառումներ, գովազդային նյութեր։ Նաև չի խրախուսվում շատախոսությունը (flood):

You must be logged in to post a comment.