538-539 թթ. հայոց ապստամբությունը – Армянское восстание 538-539 гг. – I

Print Print Email Email

538-539 թթ. հայոց ապստամբությունը (պատմառազմագիտական վերլուծություն). I
Արմեն Այվազյան,
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶՐՈՒՑԱԿԻՑ»,
#20 (183), 27 մայիսի, 2011 թ.


Армянское восстание 538-539 гг. (военно-исторический анализ). I
Армен Айвязян,
“Собеседник Армении”,
#20 (183),27 мая 2011 г.

No responses yet

Comments RSS

Leave a Reply

Կայքի մոդերատորներն իրավունք ունեն հեռացնելու այն գրառումները, որոնք պարունակում են անձնական վիրավորանքներ, բռնության կոչեր, թեմայից դուրս գրառումներ, գովազդային նյութեր։ Նաև չի խրախուսվում շատախոսությունը (flood):

You must be logged in to post a comment.