ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ АРМЕНИИ В КОНТЕКСТЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

Print Print Email Email

“СОБЕСЕДНИК АРМЕНИИ”, № 12 (175 ), 1 апреля 2011 г.
Армен АЙВАЗЯН, Доктор политических наук

После развала СССР Республика Армения в геополитическом отношении снова “открылась”, оказавшись в том числе и под определенным воздействием ближневосточной политической турбулентности. Протекающие же там в последние три месяца события исторического масштаба привели уже к революциям, массовым беспорядкам, гражданским войнам, а также к международному военному вмешательству. Вероятность расширения зоны геостратегической нестабильности из “арабской дуги” по направлению к границам Армении, в частности, возникновения очага нового – внутреннего или внешнего – конфликта в соседнем Иране, сегодня является достаточно высокой.

Далее

No responses yet

Comments RSS

Leave a Reply

Կայքի մոդերատորներն իրավունք ունեն հեռացնելու այն գրառումները, որոնք պարունակում են անձնական վիրավորանքներ, բռնության կոչեր, թեմայից դուրս գրառումներ, գովազդային նյութեր։ Նաև չի խրախուսվում շատախոսությունը (flood):

You must be logged in to post a comment.