АРМЯНСКИЙ ВОПРОС СЕГОДНЯ: II-1. Mеждународно-правовой уровень

Print Print Email Email

Источник: “СОБЕСЕДНИК Армении”, #45 (163), 24 декабря 2010 г.

Перед тем, как перейти к анализу международно-правового уровня Армянского вопроса, необходимо вкратце подытожить сказанное в предыдущей главе данного исследования (см. Собеседник Армении, #41 (159), 26 ноября 2010 года).

После распада Советского Союза содержание Армянского вопроса – необходимость территориально-политического освобождения Армении, оставшись прежним, приняло новые формы, которые выразились, в первую очередь, в следующих стратегических проблемах воссозданного армянского государства:

Далее

No responses yet

Comments RSS

Leave a Reply

Կայքի մոդերատորներն իրավունք ունեն հեռացնելու այն գրառումները, որոնք պարունակում են անձնական վիրավորանքներ, բռնության կոչեր, թեմայից դուրս գրառումներ, գովազդային նյութեր։ Նաև չի խրախուսվում շատախոսությունը (flood):

You must be logged in to post a comment.